#734 – współczynnik Janosika

Jedną z rzeczy, których się nauczyłem na politechnice to używanie współczynnika Janosika. Jest to zmienny współczynnik, zależny od wielu nieznanych wartości, używany w przeróżnego rodzaju planowaniu i wyliczeniach, w szczególności tam, gdzie wymagana jest wiedza ekspercka lub za cholerę nie wiemy co z czego wynika i dlaczego jest jak jest. Dlatego bądź otwarty na poszukiwanie i używanie współczynnika Janosika przy obliczeniach, planowaniu, czy szacowaniu. Przykłądem takich współczynników są: Pi, e, gęstość, wartość przyspieszania ziemskiego, współczynnik sprężystości, współczynnik bezpieczeństwa i milion innych.

Zatem zawsze bierz go pod uwagę i nie wahaj się szukać nowych….